Plaats Advertentie

Vandaag geplaatst: 2

Privacystatement En Cookiebeleid

1. Toepasselijkheid

1.1. www.autovooru.nl is een website van Autovooru B.V., gevestigd te Amersfoort. Dit Privacy- en Cookiebeleid, hierna te noemen "Beleid", is van toepassing op alle websites, applicaties, diensten en tools van Autovooru B.V., ongeacht de wijze waarop de Gebruiker toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. Autovooru B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1.2. Door gebruik te maken van de website en de daaraan gerelateerde Diensten, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van zijn persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Beleid. Indien enige bepaling van dit Beleid nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van dit Beleid volledig van kracht blijven.

1.3. Autovooru behoudt zich het recht voor de om haar websites alsmede dit Beleid, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Autovooru raadt daarom aan regelmatig het Beleid te lezen om op de hoogte te zijn eventuele wijzigingen. Onbekendheid met wijzigingen in de website of de Gebruikersvoorwaarden zijn voor rekening en risico van de Gebruiker.


2. Vastleggen en verwerken van gegevens

2.1. In het kader van de dienstverlening kan Autovooru gegevens vastleggen in een server. Autovooru gebruikt deze gegevens om gebruikers van Autovooru op de hoogte te houden van eigen aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Autovooru en van producten en diensten van derden.

2.2. Op de website en via de diensten die Autovooru levert worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals informatie over de meest bezochte pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te vervolmaken, zodat Autovooru haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

2.3. Autoovooru deelt deze gegevens met derden met wie zij een rechtsbetrekking is aangegaan ten behoeve van de dienstverlening van Autovooru. In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van Autovooru.

2.4. Autovooru deelt deze gegevens met derden indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Beleid. Autovooru kan uw persoonlijke gegevens delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten, indien het noodzakelijk is voor het handhaven van het Beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

2.5. Autoovooru deelt deze gegevens met adverteerders, indien de Gebruiker via de website interesse heeft getoond in de aanschaf van een in de advertentie aangeboden product en/of dienst of via de website reageert op een advertentie, om verdere communicatie en/of de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het in de advertentie aangeboden product en/of dienst tussen de Gebruiker en de adverteerder mogelijk te maken.


3. Beveiliging gegevens

3.1. Autovooru B.V. maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door Autovooru u vastgelegde gegevens. Op de website worden bij opgegeven advertenties altijd alle ingevulde persoonsgegevens getoond. Persoonsgegevens die ingevuld zijn bij het opgeven van een zoekservice worden nooit op de website getoond.